Aanmelden voor de kerkdiensten

Vanaf zondag 12 juli 2020 vinden er steeds twee diensten plaats in kerkgebouw de Poort en in de Petrakerk.
De diensten in de Poort kunnen dan bijgewoond worden door 200 gemeenteleden en de diensten in de Petrakerk door 120 gemeenteleden. In de Bethelkerk worden geen diensten gehouden. De diensten in de Poort zullen steeds via de livestream worden uitgezonden, zodat ook gemeenteleden die niet bij de diensten aanwezig kunnen zijn, de diensten kunnen volgen.

Het aanmelden voor een van de diensten kan steeds tot vrijdagavond 20:00 uur via aanmelden.gku-pkn.nl, en de website, waarop ook alle benodigde informatie terug te vinden is. De gemeente wordt opgeroepen om hier gebruik van te maken.
Bij het aanmelden voor kerk en doopdiensten verzoeken wij de gemeenteleden bij het aanmelden dit zoveel mogelijk in gezinsverband te doen, omdat we dan meer plekken kunnen opvullen zonder 1,5 meter ertussen. Gezinnen willen wij vragen om 9.30 en 16.30 uur aanwezig te zijn bij de kerk, echtparen en degenen die alleen komen tussen 9.40 uur en 9.55 uur en tussen 16.40 en 16.55 uur. om zo het aanwijzen van plekjes soepel en vlot te laten verlopen

Heeft u zich reeds voor een of meerdere diensten aangemeld en bijvoorbeeld op vrijdagavond om 19:00 uur blijkt dat er nog voldoende plaatsen beschikbaar zijn voor de diensten van de komende zondag, schroom dan niet om u ook voor deze diensten aan te melden, wel voor 20.00 uur.

Print your tickets