Onderweg naar Pasen dag 5!

Lees vandaag: Lukas 5:17-26

De genezing van de verlamde man.

Stel je eens voor dat je iets ontzettends fout hebt gedaan en jij je rot schaamt. Misschien zijn je vrienden iets minder trouw dan de vier in dit verhaal. Maar 1 ding staat vast en dat is Jezus Zijn liefde, vergeving en herstel van de relatie met jou.

Stel je eens voor dat Lucas 5:17-26 een beetje schaamtevoller was dan het best stoere verhaal in eerste instantie lijkt in de bijbel.

De mannen komen met de verlamde bij het huis waar Jezus preekte. Ze kunnen niet naar binnen, ze hebben direct een plan B. Ze maken een gat in het dak en laten de man erdoorheen zakken. Dit hadden ze al eens eerder gedaan. Toen met niet zulke goede bedoelingen. Dezelfde man die zij nu lieten zakken was bij die actie door het gat naar beneden gevallen en verlamt geraakt. Het had de hele dievenbende tot besef gebracht van hun foute handelen. En nu lag hij daar aan Jezus voeten, vol schaamte maar ook vol van hoop. Vier hoofden boven hem belijden precies hetzelfde. Jezus zag hun schuld en schaamte en hun geloof en hoop. Daarom zei Hij tegen de man die niet kon lopen: ‘Ik vergeef je alles wat je verkeerd gedaan hebt’.
Voor de lamme man was dat fantastisch en meer dan genoeg. De zondelast die op hem drukte was ineens helemaal weg. Hij voelde zich herboren. Maar de farizeeers (de wethandhavers) en de schriftgeleerden (mensen die zonder genade de bijbel verkondigen) dachten ‘wie denkt Hij wel dat hij is. Maar Jezus wist wat ze dachten en zei daarom’ vanwaar al jullie bedenkingen? (antwoord: vanuit ongeloof) het is anders dan jullie denken. Het lijkt veel moeilijker om te zeggen ‘sta op en ga lopen’. Maar Ik ben de Mensenzoon. God heeft mij de macht gegeven om zonden te vergeven en dat zal Ik jullie laten zien. Toen zei Jezus tegen de man sta op pak je mat op en ga naar huis. De man pakt zijn bedmatje op als getuige van zijn oude leven, hij hoeft niet net te doen of dat er nooit is geweest in z’n leven en hierdoor voelde hij de allesomvattende vreugde van de herstelde relatie met Jezus en dankte God en andere mensen die het wonder gezien hadden deden hetzelfde. Er blijft niet veel meer over van alle schuld en schaamte dan een stoffig matje als herinnering dat we meedragen. Veel groter is de vreugde over de vergeving en dat we op weg mogen naar het Vaderhuis.

Klik hier om een lied te beluisteren passend bij de tekst van vandaag!

Print your tickets