Aanmelden is niet meer nodig

Omdat de overheid heeft aangekondigd dat het anderhalve meter afstand van elkaar houden vanaf zaterdag 25 september 2021 niet meer verplicht is, heeft de kleine kerkenraad (voorheen moderamen) besloten het aanmelden voor de kerkdiensten op te heffen.
Een ieder kan dus vanaf zondag 26 september 2021 weer gewoon zonder aanmelding naar de kerk gaan en de erediensten bijwonen.
Gemeenteleden, die voorzichtig willen zijn en het verstandig achten om wel de anderhalve meter afstand van elkaar te houden, worden in de gelegenheid gesteld om zich via de website aan te melden voor de beide diensten in de Poort.
Bij binnenkomst dienen zij zich bij de koster te melden en door een coronacoach wordt hen dan (op de stoelen) een plaats gewezen.
De livestream blijft voorlopig gehandhaafd.
Het verlaten van de kerkgebouwen gebeurt op de gestructureerde manier zoals we dat de laatste tijd steeds hebben gedaan.

Ook is het weer toegestaan om koffie te drinken in de Poort, na afloop van de morgendienst.

Print your tickets