Aanmelden voor kerkdiensten

Het aanmelden voor de kerkdiensten kan steeds vanaf acht dagen tevoren om 18:00 uur. Voor de zondagse diensten is dat dus vanaf zaterdagavond een week tevoren. Voor diensten op ander dagen, is aanmelden dan vanaf een ander dag open.

Gemeenteleden worden vriendelijk doch dringend verzocht zich éénmaal in de drie weken aan te melden voor een eredienst, zodat ook andere gemeenteleden in de gelegenheid worden gesteld om een kerkdienst bij te wonen.

Alvast bedankt voor uw medewerking.

Print your tickets