Ach, die … toch!

Als ik deze column schrijf zitten we midden in de gebedsweek. In zo’n week brokkelen de kerkmuren langzaam af.
We richten onze gedachten, woorden en harten tot de drie-enig God. Dat gaat vaak al struikelend, een beetje stotterend, niet altijd is er voldoende vrijmoedigheid. “Onze gebeden zijn vaak als een vlieger, die niet van de grond wil komen.”
Maar als de wind van de Geest blaast, verandert alles. Zo komt de Heilige Geest onze zwakheden te hulp (Rom.8:26). Dat mogen we in de gebedsweek weer ondervinden, Wat een genade!
Soms vragen de bidders elkaar bij welke gemeente/kerk de ander is aangesloten. Vreselijk woord overigens, alsof wij ons aansluiten; Immers, het is Christus die roept en bijeen vergadert. Roept Hij tot de gereformeerde gezindte?
Kenmerken van deze gezindte zijn o.a.
– de onvoorwaardelijke aanvaarding van de Heilige Schrift als het gezaghebbende Woord van God aan de mensen.
– de rechtvaardiging van de goddeloze door het geloof uit genade alleen.
– het machtige werk van de Heilige Geest.
Hé, dacht ik, daar voelen de evangelischen zich ook bij thuis …
Ach, misschien legt de één wat meer de nadruk op de rechtvaardiging van de goddeloze en de ander wat meer op de heiliging van dat nieuwe leven door de Geest.
Ach, misschien aanbidt de één liever met: “Heilig driemaal heilig is de Heere” en de ander met “Looft God, looft Zijn Naam alom” en zingt de één 20 x “Halleluja” en de ander 26 x ”Want zijn gunst, alom verspreid, zal bestaan in eeuwigheid”. Misschien krijgt de dienst van aanbidding, lofprijzing en gebeden bij de één wat meer nadruk en bij de ander de dienst van het woord … Zou het niet wat meer “en-en” mogen zijn, en wat minder “of-of”?
Bij welke gemeenschap of kerk bent u geroepen? Ik geloof één heilige, algemene (katholieke) kerk en de gemeenschap der heiligen … En die ‘geheiligden’ mochten samen Zijn Heilige naam aanbidden, zich voor Hem verootmoedigen en Zijn ontferming afsmeken in voorbede en dankzegging, persoonlijk en samen.
Eén in die Ene Naam, Jezus de Christus.
O ja, tot welke gemeente/kerk bent u/jij geroepen?
In welke gemeenschap bent u/jij geplaatst? Soms word ik daar wel wat verlegen bij!
U/jij ook?

Ds. J. Tadema

Print your tickets