Afscheidsreceptie ds. E.J. Terpstra

In april 2020 is ds. E.J. Terpstra vertrokken naar de Hervormde Gemeente te Bunschoten. Vanwege de strenge corona maatregelen die toen golden, was het niet mogelijk om als gemeente officieel afscheid van hem te nemen. Besloten is toen dat zijn afscheidsreceptie niet zou doorgaan, maar op een later moment zou worden ingehaald. Omdat de maatregelen nu wat minder streng zijn en er weer wat meer mogelijk is, willen we aanstaande zaterdag 18 september 2021 alsnog de afscheidsreceptie van ds. Terpstra houden. Als gemeente wordt u in de gelegenheid gesteld om ds. Terpstra en zijn vrouw de hand te drukken. De afscheidsreceptie vindt plaats van 15:30 uur tot 17:30 uur en wordt gehouden in De Koningshof.

Er is ook (beperkt) gelegenheid om even plaats te nemen, maar let u hierbij op de aanwijzingen van het personeel van De Koningshof.

Print your tickets