Ontmoeten, vragen en ontdekken – dat doe je op Alpha! Alpha is een prachtige cursus voor iedereen. Samen op zoek gaan naar antwoorden, de zin van het leven en de rol van het christelijk geloof. Tijdens circa tien interactieve en gezellige bijeenkomsten ontdek je wat het christelijk geloof inhoudt.

Op Alpha bespreek je onder meer de volgende onderwerpen:

  • Is er meer?
  • Wie is Jezus?
  • Bidden: waarom en hoe?
  • De Bijbel lezen: waarom en hoe?
  • Hoe zit het met de kerk?

Ook dit kerkelijk jaar zal Alpha weer georganiseerd gaan worden vanuit de GKU-PKN. De cursus zal plaatsvinden medio februari t/m mei 2022.

Meer hierover zal duidelijk worden middels de afkondigingen, de website en het kerkblad.

Meer informatie kun je vinden op https://alpha-cursus.nl/over-alpha/

Heb je vragen of wil je je aanmelden? Mail dan naar: onderwijs@gku-pkn.nl