Antwoorden Bijbelquiz

bijbelquiz

We mogen terugkijken op een gezellige en gezegende avond!

Bedankt voor het meedoen met de Bijbelquiz.
Fijn dat we samen in de Bijbel op zoek mochten gaan naar de werkelijke betekenis van Kerst!

Klik hier om de antwoorden op de vragen te bekijken. 
We wensen u en jou een gezegend Advent.

Want een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven;
en de heerschappij rust op zijn schouder.
En men noemt Zijn Naam Wonderlijk, Raadsman,
Sterke God, Eeuwige Vader, Vredevorst.
Jesaja 9 : 5

Print your tickets