Inleiding
Het AVteam is een faciliterend team waar iedere organisatie in de GKU een beroep op kan doen. Het AVteam Beeld en Geluid is onderdeel van de ICT-commissie en werkt onder verantwoording van het College van Kerkrentmeesters. Het team is in 2007 ontstaan vanuit de vraag van de kerkenraad aan het College van Kerkrentmeesters naar het mogelijke gebruik van audiovisuele middelen in onze kerk. De ICT-commissie heeft toen na onderzoek geadviseerd een team op te richten voor ondersteuning op dit gebied. Eerst alleen het beamerteam, maar bij de herbouw van de Poort is dit uitgebreid naar beeld en geluid en veranderde de naam in AVteam.
Sinds maart 2020, het jaar waarin we door Corona zijn overvallen, is daar ook de verzorging van Livestream vanuit de Poort bij gekomen.

Taken
Het AVteam heeft de volgende taken:
– Beheer en onderhoud van alle audiovisuele infrastructuur en bijbehorende middelen
– Uitleen en advies aan gebruikers binnen het kerkenwerk
– Assistentie en uitvoering op verzoek bij bijzondere- en erediensten
– Livestream wekelijkse kerkdiensten en andere bijeenkomsten
– Voorstellen tot verbetering en onderzoek naar nieuwe technieken doen.

Agenda en planning
Als u gebruik wilt maken van de diensten van het AVteam, kun u uw aanvraag e-mailen naar: avteam@gku-pkn.nl. Het gebruik van instrumenten/audio/beamers e.d. is onder voorbehoud van het beschikbaar zijn van de vrijwilligers. Het is daarom belangrijk om uw aanvraag minimaal 3 weken van tevoren te doen en zo mogelijk eerder.

Online liederendatabank
Voor het samenstellen van een liturgie kunt u gebruikmaken van onze liederendatabank. Een wachtwoord hiervoor kunt u aanvragen via avteam@gku-pkn.nl.