Bediening Heilige Doop is weer mogelijk

Omdat het weer mogelijk is om het sacrament van de Heilige Doop op de reguliere wijze te bedienen, zal er in de periode vanaf 5 juli 2020 t/m 06 september 2020 elke week op donderdagavond een doopdienst in de Poort worden gehouden, waarin steeds vier kinderen kunnen worden gedoopt.

De eerste doopdienst zal plaatsvinden op donderdag 09 juli 2020. Ook zal in de genoemde periode op zondag 26 juli 2020 en zondag 23 augustus 2020 tijdens de middagdienst het sacrament van de Heilige Doop aan vier kinderen worden bediend. De doopdiensten op donderdagavond beginnen steeds om 19:30 uur.

Doopouders worden, om hun doopwens kenbaar te maken, opgeroepen zich per e-mail te melden bij de zaterdagavondcommissie (zaterdagavondcommissie@gku-pkn.nl). De zaterdagavondcommissie zal een inventarisatie en een planning maken en de doopouders informeren wanneer hun kind gedoopt kan worden, waarbij eerst vanaf de oudste kinderen wordt gerekend. Geef in ieder geval de geboortedatum, en natuurlijk naam, adres, en contactgegevens (email, telefoon).
Om het maximale aantal van 100 bezoekers per doopdienst niet overschrijden, worden de doopouders verzocht niet meer dan 20 familieleden uit te nodigen om bij de doopdienst aanwezig te zijn.

Print your tickets