Benoeming kerkrentmeester

In de vergadering van afgelopen vrijdag 19 januari 2018 heeft de brede kerkenraad in principe besloten om zr. Gré Hennink, Boterbloemstraat 21 te benoemen tot kerkrentmeester.
Eventuele bezwaren tegen deze benoeming kunnen tot en met maandag 29 januari 2018 schriftelijk worden ingediend bij de scriba’s:
Jacob de Vries, Middelbuurt 52
Gerrit Barends, Lacon 18

Print your tickets