Beroep aangenomen door ds. M. Krooneman

Met blijdschap en dankbaarheid laat de Kerkenraad weten, dat ds. M. Krooneman het beroep van onze gemeente heeft aangenomen. In een brief aan de Kerkenraad deelde ds. Krooneman iets over de weg die God met hem is gegaan en deze brief werd door ds. Krooneman op de volgende manier treffend afgesloten:

“De achterliggende periode was intensief en de trekking vanuit meerdere gemeenten was soms moeilijk. Maar het leert ook weer om extra afhankelijk te leven van de Heere. En we zijn niet beschaamd uitgekomen! Toen we Hem vroegen: ‘Heere, leid ons,’ heeft Hij ons niet beschaamd. Dat wil niet zeggen dat het ook niet moeilijk is. Maar het is een bijzondere zegen om te ervaren dat onze God, nog steeds door Zijn Woord en Geest ons leven wil leiden. Aan Hem alle eer!

Met hartelijke broedergroet,
Ds. M. Krooneman”

Print your tickets