Beroep ds. D.M. Heikoop

In de gemeentevergadering van zondag 4 februari heeft de gemeente, net als eerder de kerkenraad, unaniem ingestemd met het voorstel van de beroepingscommissie, om ds. D.M. Heikoop uit Katwijk aan Zee te gaan beroepen. Volgens de procedure is er nu eventueel gelegenheid om bezwaar te maken tegen de gevolgde procedure, de termijn hiervoor eindigt op vrijdag 9 februari om 20.00 uur. Als er geen bezwaren zijn binnengekomen, dan zal een afvaardiging van de kerkenraad en de beroepingscommissie, op zaterdag 10 februari de beroepingsbrief aan ds. Heikoop overhandigen. Ds. Heikoop heeft vervolgens drie weken de gelegenheid om het beroep in overweging te nemen. Laten we samen als gemeente ds. Heikoop opdragen in onze gebeden aan de Here.

Als u de fam. Heikoop een kaartje of mail wilt sturen:
Adres: Ds. D.M. Heikoop
Boerhaavelaan 20
2221 LK Katwijk
Emailadres: dmheikoop@hetnet.nl

Print your tickets