Beroep op ds. L.P. Blom

In de vergadering van afgelopen vrijdag 1 februari 2019 heeft de kerkenraad met blijdschap en dankbaarheid kennis genomen van de voordracht van de hoor- en beroepingscommissie om dominee L.P. Blom uit Barneveld te gaan beroepen. De kerkenraad heeft deze voordracht overgenomen.

Op zondag 10 februari ging ds. Blom om 10.00 uur voor in Bethelkerk. Dezelfde zondag werd ’s avonds om 20:00 uur in De Poort een gemeentevergadering belegd, waar de gemeente met overgrote meerderheid instemde met het beroep op ds. L.P. Blom. Vrijdag 15 februari zal de beroepingsbrief bij ds. Blom gebracht worden.
De voorzitter riep de aanwezigen op om ds. Blom een mailtje of kaartje te sturen, hierbij de adresgegevens.
Ds. L.P. Blom
Wethouder ten Hamlaan 49
3771 KR  Barneveld
e-mail: paulblom88@gmail.com

Dominee L.P. (Paul) Blom is geboren op 26 juli 1971 in Utrecht, en getrouwd met Anette Blom-van Wijk. Ze hebben drie kinderen: Teresa (19 jaar) en Nina (17 jaar). Zij hebben hen geadopteerd uit Colombia. Angelique Huizer (9 jaar) is hun pleegdochter.
Ds. Blom werd in navolging van zijn vader predikant in 1999, en heeft gestaan in Hoogblokland, Hulshorst/Nunspeet (2004), en sinds 2013 tot nu toe in de hervormde gemeente (wijk 5) van Barneveld.
In het verleden was ds. Blom afgevaardigde van de classis naar de PKV Zuid-Holland, en naar de synode. Hij schrijft verhalen, en heeft daarmee ook eens een wedstrijd gewonnen.
In 2014 en 2015 heeft hij in het kader van de bijscholing van predikanten de missionaire specialisatie gevolgd. Hij zegt: “Een intensief traject, dat ik als heel zinvol heb ervaren. Het paste ook wel bij mijn verlangen om in het grensvlak van kerk en cultuur bezig te zijn”.

Hieronder vindt u een aantal preken van ds. Blom:

Spreuken 4: 1-19 Tekst 4: 18-19

Mattheus 16:21-eind Tekst 16:24 Thema: Kruisdragen

Jesaja 40: 1-11 Dit is een doopdienst

Colossenzen 3: 22-25 en Filemon 1:8-20 Thema: Christen zijn op je werk

Print your tickets