Unaniem besluit voor het beroep op ds. T.C. Verhoef

In de vergadering van afgelopen vrijdag 05 oktober 2018 heeft de kerkenraad met blijdschap en dankbaarheid kennis genomen van de voordracht van de hoor- en beroepingscommissie om dominee T.C. Verhoef uit Nijkerk te gaan beroepen. De kerkenraad heeft deze voordracht overgenomen.

Op zondag 14 oktober 2018 is ds. Verhoef om 10.00 uur voor gegaan in De Poort. Dezelfde zondag is ‘s avonds om 20:00 uur in De Poort een gemeentevergadering belegd, waar door de gemeente unaniem besloten werd om een beroep op ds. Verhoef uit te brengen.

Dominee T.C. (Pim) Verhoef is geboren op 20 juli 1960 in Amsterdam, en getrouwd met Marja Kreuk. Ze hebben vijf kinderen en drie pleegkinderen in de leeftijd van 14 t/m 28 jaar.

Hieronder vindt u een aantal preken gehouden in Nijkerk en een video uit de Noorderkerk te Amsterdam:

12 augustus 18.30 uur Nijkerk

16 september 08.45 uur Nijkerk (Startzondag)

23 september 18.30 uur Nijkerk

Video: Noorderkerk, Amsterdam, 29 oktober 2017

 

Print your tickets