Beroepingscommissie

We zijn nog steeds op zoek naar ervaren predikanten voor onze gemeente.  Met name ervaring is het advies vanuit het Diensten­centrum van de PKN in Utrecht. Dit omdat we een grote, diverse gemeente zijn. Verder moet een predikant beroepbaar zijn. D.w.z. dat hij minimaal 4 jaar verbonden is aan een gemeente.

Wat fijn om te merken dat u namen van predikanten blijft doorgeven op welke manier dan ook. U mag erop vertrouwen dat wij alle namen, die u doorgeeft aan ons, serieus nemen. Dit doen wij door een tweetal preken via internet te beluisteren. Daarna gaan we ‘s zondags op pad om live te luisteren. Met een aantal predikanten wordt contact opgenomen waarin we de vraag stellen of we als beroepings­commissie mogen komen luisteren. Er volgen regelmatig een aantal eerste gesprekken die als fijn en bijzonder ervaren worden. En dan blijkt het lastig voor de predikanten te zijn om verder te gaan met elkaar. We kunnen dan ook helaas niets aan u vertellen over eventuele ontwikkelingen.
Vakantietijd is voor ons als commissie een tijd geweest waarin we zijn doorgegaan met het beroepingswerk. We voelen de nood in onze gemeente. Dankbaar zijn we met onze broeder Meun die veel werk verzet vanwege zijn functie als secretaris. Hij is diegene die als eerste contact maakt met de predikanten door een telefoontje te plegen en via de mail verdere informatie stuurt.

Wilt u het beroepingswerk blijven opdragen in uw persoonlijke gebeden?

Voor namen van beroepbare predikanten hieronder nog even het mailadres van de beroepingscommissie: beroepingscie@gku-pkn.nl

Print your tickets