Besluit brede kerkenraad n.a.v. de ingestelde lockdown

In de vergadering van 20 december 2021 heeft de kleine kerkenraad de maatregelen rondom de ingestelde lockdown van het kabinet in overweging genomen. Deze is ingegaan op 19 december 2021. Na een algemene raadpleging onder de wijken, secties Jeugd en Gemeenteleven, diaconie en CvK is de kleine kerkenraad tot het volgende voorstel gekomen:

De huidige maatregelen die op dit moment binnen onze kerk gelden, zullen worden gehandhaafd. Dat houdt in dat het aantal kerkgangers voor de Bethelkerk 350, voor de Petrakerk 175 en voor de Poort 250 zal blijven.

De lijsten van de online aanmeldingen zullen weer in gebruik worden genomen.

Verder dient in acht genomen te worden, dat de algemene maatregelen (met enige aanscherping) van toepassing zullen zijn:

– De afstand van 1,5 meter is van toepassing (wettelijke verplichting);
– Het dragen van een mondkapje bij het binnengaan en het verlaten van het kerkgebouw wordt dringend geadviseerd;
– Het desinfecteren van de handen bij binnenkomst van het kerkgebouw wordt dringend geadviseerd;
– Bij klachten adviseren wij u dringend om thuis te blijven;

Het verlaten van het kerkgebouw zal vanaf heden op aanwijzing van de corona coaches plaatsvinden, nadat de kerkgangers eerst na de zegen weer zijn gaan zitten. Voor de Bethelkerk zullen er 3, voor de Petrakerk 2 en voor de Poort 2 ouderlingen als extra corona coaches ingezet worden.
De gemeenteleden worden opgeroepen om de aanwijzingen van de corona coaches strikt op te volgen. Alleen door dit te doen, kunnen we op deze manier onze kerkdiensten blijven houden.

We volgen de maatregelen rondom het onderwijs, zoals deze landelijk bepaald zijn. Dit houdt in dat de volgende activiteiten niet meer zullen doorgaan: catechisaties, Follow Me, clubs, verenigingen, koorrepetities en overige bijeenkomsten.

Bovenstaand voorstel is vandaag 21 december met ruime meerderheid door de brede kerkenraad aangenomen.

Print your tickets