Bonhoefferreis

Eind april/begin mei is een groep gemeenteleden van zowel De Ark als GKU op Lutherreis geweest. Dat beviel uitstekend en smaakte naar meer. Vandaar dat we, H.-J.van der Wal en ik, volgend jaar weer een reis hopen te organiseren. Die zal als thema hebben ‘Kerk in de verdrukking’. In en rond Berlijn hopen we te zien hoe zwaar de kerk het kan hebben wanneer ze verdrukt wordt. We staan stil bij plaatsen waar zich het leven van de Duitse verzetsheld en predikant Dietrich Bonhoeffer (1906-1945) heeft afgespeeld. Maar ook hopen we iets mee te krijgen van de benarde positie van de kerk in Oost-Duitsland onder het DDR-regime.

De reis zal DV in 2020 plaatsvinden in de voorjaarsvakantie, en wel van maandag 17 tot en met vrijdag 21 februari. Kosten zullen ongeveer € 350,- bedragen. Opgave is mogelijk tot en met zaterdag 14 december. Stuur een mail naar mij of bel. Een eerste informatieavond staat gepland voor woensdagavond 18 december om 20:00 uur in de Ark. U of jij gaat toch ook mee?
Ds. E.J. Terpstra

Print your tickets