Catechisatie 16+

Catechisatie:

Ook dit jaar wordt er speciaal voor de jongeren van 16+ iedere week catechisatie aangeboden bij ons in de kerk, tijdens het winterseizoen. Het is gelukkig mogelijk om elkaar te kunnen ontmoeten binnen de richtlijnen van het RIVM. Onze jongeren zijn dan ook weer van harte welkom en worden verwacht vanaf week 40.

Samen hopen we wekelijks bij elkaar te mogen komen rondom Gods woord. Vanuit de Bijbel willen we namelijk met elkaar op weg gaan om zo meer te leren over God de Vader, Jezus de Zoon en de Heilige Geest. Wat is het bijzonder dat wij dit in alle vrijheid mogen doen om Hem steeds beter te mogen leren kennen. We hopen dan ook dat onze jongeren deze kans niet aan hun voorbij laten gaan. Op catechisatie is iedere jongere welkom ook met al je vragen en twijfels, er is dan ook steeds de mogelijkheid om naast de methode die als een rode draad zal functioneren, zelf een onderwerp aan te dragen.

Voorheen was het in onze gemeente gebruikelijk dat jongeren zich aansloten bij de catechisatie die aangeboden werd door de eigen wijkpredikant. Voor het komende seizoen is er gekozen voor een andere vorm. Jongeren kunnen nu zelf een keuze maken, binnen hun eigen leeftijdscategorie, uit verschillende dagen. De jongeren krijgen allemaal een persoonlijke uitnodiging, op deze uitnodiging staat een QR code en met deze QR code kunnen de jongeren zich inschrijven voor de dag die het beste bij hen past. Catechisatie wordt aangeboden op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag. Op de zaterdag is er een extra gelegenheid voor catechisanten om samen te komen, speciaal voor hen die door de week niet kunnen. Deze groep bevat meerdere leeftijdscategorieën. De catechisaties zullen het komende seizoen gegeven worden door Ds. Kelemen, Ds. van Zanden en jongerenpastor Sjoerd Bakker. Tevens zijn we nog op zoek naar een vierde catecheet.

Maandag, dinsdag, woensdag en donderdag:

16+   18:30 – 19:15 uur

18+   19:15 – 20:00 uur

20+   20:00 – 20:45 uur

Zaterdag:

Rest  18:00 – 18:45 uur

Als er nog vragen zijn over het nieuwe catechese seizoen dan hoor ik het graag! We zie uit naar de komst van onze jongeren en vrienden zijn ook altijd van harte welkom!

Naast de reguliere catechisaties wordt er ook al jaren een bijzondere vorm van catechese aangeboden in onze gemeente. De catechisatie/bijbelclub van broeders Klaas en Johannes Weerstand is er speciaal voor anders begaafden, moeilijk en zeer moeilijk lerende jeugd. Nieuwe leden zijn van harte welkom. De catechese wordt gegeven op dinsdagavond om 19:00 in kerkelijk centrum de Poort. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met K. Weerstand 0527 684488.

Vriendelijke groet Sjoerd Bakker Jongerenpastor GKU.

Print your tickets