Binnen onze gemeente zijn er verschillende catechisatie-groepen. Voor de jongeren van 12-16 jaar is er op maandag Follow Me. Meer informatie vind je onder het kopje Follow Me.

Vanaf 16 jaar zijn jongeren van harte welkom bij catechisatie (Follow Me Next). Onze predikanten en jongerenpastor bieden op verschillende avonden catechisatie aan en gebruiken hiervoor de methode “Follow Me Next”.

Maandag            Wijk Oost

16-17 jaar           18:30-19:15 uur dominee G. van Zanden

18-19 jaar           19:15-20:00 uur dominee G. van Zanden

20+                     20:00-20:45 uur dominee G. van Zanden

Dinsdag             Wijk West

16-17 jaar           18:30-19:15 uur dominee J. Menkveld

18-19 jaar           19:15-20:00 uur dominee J. Menkveld

20+                     20:00-20:45 uur dominee J. Menkveld

Woensdag         Wijk Zuid

16-17 jaar           18:30-19:15 uur dominee A.C. Kelemen

18-19 jaar           19:15-20:00 uur dominee A.C. Kelemen

20+                     20:00-21:00 uur dominee A.C. Kelemen

Donderdag        Wijk Noord

16-17 jaar           18:30-19:15 uur dominee M.A. Bos

18-19 jaar           19:15-20:00 uur dominee M.A. Bos

20+                     20:00-20:45 uur dominee M.A. Bos

Zaterdag            Samengestelde groep

Samengesteld    18:00-18:45 uur Jongerenpastor S. Bakker

Heb je een vraag over catechisatie?
Neem dan contact op met onze jongerenpastor Sjoerd Bakker:
sjoerdbakker@gku-pkn.nl
Tel: 06-83972053