WEEK VAN GEBED

WEEK VAN GEBED 2022! Van 17 t/m 21 januari 2022 vieren we de eeek van gebed voor eenheid van christenen. Samen met christenen over de hele wereld bidden we voor eenheid, wijk en wereld. De dagelijkse gebedsbijeenkomsten zijn een belangrijk terugkerend onderdeel van de jaarlijkse gebedsweek. Ook op Urk wordt

Lees verder...

Toelichting besluit om de kerkdiensten af te schalen

Toelichting op het besluit van de kerkenraad om af te schalen. Voor de complete tekst van het besluit wordt verwezen naar het vorige bericht. Naar aanleiding van het besluit van de kerkenraad van 5 november 2021 om af te schalen, heeft de kleine kerkenraad afgelopen week alle opties besproken. Daarbij

Lees verder...

Van de kerkenraad

Aan de gemeente wordt het volgende bekend gemaakt: In de vergadering van van afgelopen vrijdag 12 november 2021 heeft de brede kerkenraad m.b.t. het afschalen van het aantal kerkgangers per eredienst de volgende besluiten genomen, die aanstaande zondag 14 november 2021 in zullen gaan: Algemene maatregelen:De brede kerkenraad doet een

Lees verder...

Historisch overzicht Gereformeerde Kerk Urk

Op de website van GereformeerdeKerken.info zijn een tweetal uitgebreide artikelen verschenen over de geschiedenis van de Gereformeerde Kerk Urk. De artikelen zijn hier te lezen: Deel 1: https://gereformeerdekerken.info/2021/10/26/de-gereformeerde-kerk-te-urk-1 Deel 2: https://gereformeerdekerken.info/2021/10/29/de-gereformeerde-kerk-te-urk-2 Deel 3: https://gereformeerdekerken.info/2021/11/03/de-gereformeerde-kerk-te-urk-3 Deel 4 (slot): https://gereformeerdekerken.info/2021/11/05/de-gereformeerde-kerk-te-urk-4 Op onze eigen site staat is ook een pagina de geschiedenis van

Lees verder...

Doop en trouw aanvragen

De zaterdagavondcommissie verzoekt gemeenteleden om vanaf heden weer fysiek langs te komen bij doop- en trouwaanvragen. Dit kan op zaterdagavond tussen 18:00 en 18:30 in de Poort. Voorbede en dankzegging kan nog wel per mail worden gestuurd.

Lees verder...

Namens onderwijs van de GKU

Nu de kerkgebouwen weer beperkt opengaan willen wij ook graag weer het kerkelijk onderwijs binnen onze gemeente heropstarten. Belangstellenden voor de verschillende cursussen, denk bijvoorbeeld aan de Alphacursus, de huwelijkscursus en de Kèsjercursus, kunnen zich hier weer voor aanmelden. Meer informatie over deze cursussen en het aanmelden hiervoor, vind je

Lees verder...

Aanmelden voor kerkdiensten

Het aanmelden voor de kerkdiensten kan steeds vanaf acht dagen tevoren om 18:00 uur. Voor de zondagse diensten is dat dus vanaf zaterdagavond een week tevoren. Voor diensten op ander dagen, is aanmelden dan vanaf een andere dag open. Gemeenteleden worden vriendelijk doch dringend verzocht zich éénmaal in de twee weken

Lees verder...

Follow Me begint weer!

We gaan weer van start! Beste jongere vanaf maandag ben jij weer meer dan welkom! Vanaf maandag 1 maart gaan we weer van start met Follow Me vanuit kerkelijk centrum de Poort. De vorm is wel anders dan jullie gewend waren. De les duurt slechts 25 minuten en vind in

Lees verder...