Column

In de achterliggende tijd heb ik moeten nadenken over een beroep. In het woord ‘beroep’ gaat het woord ‘roeping’ schuil. En daarmee de gedachte dat God Zelf de predikanten een plek wijst in een gemeente. ‘Roeping’ is een begrip dat vooral met werkers in de kerk te maken heeft. Tenminste:

Lees verder...

Een Urker, die is zo verwind

Mins ik goon ier nooit maar weg… wie ier niet woent èt zo’n pech… ik bin bleede dat ik ier ebeuren bin, want een Urker die is zo verwind. Bij het zingen van dit lied (of het Urker volkslied: wie er is die blift er al) bij gelegenheden als Koningsdag

Lees verder...

Wie de Zoon heeft…

Een paar weken geleden waren ze weer bij mij in de klas, de bijbelopa’s. Bejaarde mannen die zich geroepen voelen om langs scholen te gaan om bijbels uit te delen.  De oudste van het stel was 83 jaar en slecht ter been. Zo schuifelde hij door de gangen van de

Lees verder...

Belijdenis doen…

Weet je ik vraag me wel eens af, wat is nu eigenlijk precies belijdenis doen? Is het een eenmalige keuze, een stap te vangen in een moment van nu of toen? Is het een antwoord op de keuze die bijvoorbeeld mijn ouders ooit hebben gemaakt met de doop? Is het

Lees verder...

Testblog

Jezus laat aan de Emmaüsgangers zien dat het Oude Testament al vol is van Hem en Zijn weg. Dat merk je ook aan Psalm 49, m.n. vers 16: het is gevuld met Christus en Zijn opstanding. Pasen: hoop in een wereld van raadsels en dood (1) het raadsel: De harde

Lees verder...

Even officieel voorstellen! Jongerenwerker Sjoerd Bakker

Wie is eigenlijk die Sjoerd? Hij is 32 jaar oud. Getrouwd met Margriet en vader van Thymo, Rosa-lin en Djula. Godsdienstdocent en daarnaast  Jongerenwerker. Veel mensen kennen mij van onze winkel ‘Le Jardin’ of van ‘Sing4Him’ en  ‘Stichting Musical Groep Urk’. Naast de bloemisterij ben ik theologie gaan studeren. Ik

Lees verder...

Ach, die … toch!

Als ik deze column schrijf zitten we midden in de gebedsweek. In zo’n week brokkelen de kerkmuren langzaam af. We richten onze gedachten, woorden en harten tot de drie-enig God. Dat gaat vaak al struikelend, een beetje stotterend, niet altijd is er voldoende vrijmoedigheid. “Onze gebeden zijn vaak als een

Lees verder...

De tiendaagse veldtocht

Als je het bovenstaande googelt kom je uit op een veldtocht in 1831 van Willem I tegen de Belgen. Maar dat historische feit bedoel ik hier niet. ‘De tiendaagse veldtocht’ is namelijk onder predikanten een welbekende term voor de periode vlak voor Kerst tot en met Nieuwjaarsdag. Het is de

Lees verder...

De po-po

‘De jeugd van tegenwoordig houdt van luxe, heeft slechte manieren, heeft minachting voor alle gezag en heeft geen eerbied voor ouderdom. Jongeren praten als ze zouden moeten werken. Ze spreken hun ouders voortdurend tegen, kletsen in gezelschap, ze smakken bij het eten, slaan hun benen over elkaar en tiranniseren hun

Lees verder...

‘Oe gelokkig ik kin joe!’

De scholen zijn inmiddels alweer begonnen en voor sommigen zal dat best spannend zijn geweest. Voor het eerst naar de basisschool, heel spannend voor die kleine kids, maar misschien nog wel spannender voor de ouders. Ik weet nog dat onze Thymo voor het eerst naar school ging, een brok in

Lees verder...