Overleden

Begrafenisonderneming Draagt Elkanders Lasten laat weten dat op 2 februari is overleden Sieka Baarsen  (correspondentieadres Middelbuurt 102, 8321 ZE) op de leeftijd van 44 jaar. Ze wordt begraven op dinsdag 7 februari. Vooraf vindt de rouwdienst plaats in de Schuilplaats, deze begint om 14 uur. Voor condoleren is er gelegenheid

Lees verder...

Werelddiaconaatcollecte

Zondag 5 februari is de collecte bestemd voor het werelddiaconaat. Uw diaconie wil de collecte deze keer bestemmen voor slachtoffers en nabestaanden van de genocide in Rwanda. De Kerk wil hier dienstbaar zijn als plek van hoop, hulp en verzoening. Via Kerk in Actie willen we dit project samen met

Lees verder...

Geef je nu op voor JC op de latten!

JC OP DE LATTEN ZATERDAG 11 FEBRUARI 2023 Urkers en sneiacht gaan heel goed samen. En staat een Urker bovenop een berg dan komt hij hoe dan ook beneden… Op veler verzoek ook dit seizoen weer, georganiseerd door de Jeugdcentrale, een dag met elkaar skiën in Winterberg! Programma: 04:00 u

Lees verder...

Melding kinderopvang in de JC app

In de JC app kun je nu zien of er ook kinderopvang is in De Poort. Klik op diensten, dan op De Poort en dan zie je of die zondag de kinderopvang geopend is. Ook zijn we nog op zoek naar nieuwe vrijwilligers, dus lijkt het je leuk om 1x

Lees verder...

Rome reis maart 2023

Reis mee naar Rome in de voetsporen van Petrus en Paulus. Tijdens een 5-daagse gemeentereis bezoekt u ver- schillende bezienswaardigheden in deze oude stad die in de geschiedenis van het Christendom een rol hebben gespeeld. We reizen niet alleen door de stad heen maar we reizen ook met elkaar door

Lees verder...

Pijporgel in de Poort

De brede kerkenraad heeft in de vergadering van vrijdag 11 maart 2022 besloten om in te stemmen met het voorstel van het CvK voor het realiseren van een pijporgel in “De Poort”. Het betreft een orgel met een eigentijdse uitstraling die past bij dit moderne kerkgebouw met gebruikmaking van bestaand

Lees verder...

Historisch overzicht Gereformeerde Kerk Urk

Op de website van GereformeerdeKerken.info zijn een tweetal uitgebreide artikelen verschenen over de geschiedenis van de Gereformeerde Kerk Urk. De artikelen zijn hier te lezen: Deel 1: https://gereformeerdekerken.info/2021/10/26/de-gereformeerde-kerk-te-urk-1 Deel 2: https://gereformeerdekerken.info/2021/10/29/de-gereformeerde-kerk-te-urk-2 Deel 3: https://gereformeerdekerken.info/2021/11/03/de-gereformeerde-kerk-te-urk-3 Deel 4 (slot): https://gereformeerdekerken.info/2021/11/05/de-gereformeerde-kerk-te-urk-4 Op onze eigen site staat is ook een pagina de geschiedenis van

Lees verder...