Zendingbusloper gezocht

In jou buurt met een zendingsbus rondgaan helpt!! Met dat geld worden mensen wereldwijd geholpen, doordat ze de blijde boodschap van het Evangelie leren kennen. Bijzonder blijft dat zending lopen in je straat een verschil maakt. Wil jij iets van jouw tijd besteden voor het verspreiden van het evangelie? Bel

Lees verder...

Week van gebed

Gebed op Urk Zaterdag 20 januari start de week van gebed op Urk. Dit jaar mogen we deze week met wel 9 plaatselijke gemeenten organiseren. Wat een zegen! De avonden starten steeds om half acht en zijn om acht uur weer afgelopen. Dit om het toegankelijk te maken om meerdere

Lees verder...

Benoeming kerkrentmeester

In de vergadering van afgelopen vrijdag 19 januari 2018 heeft de brede kerkenraad in principe besloten om zr. Gré Hennink, Boterbloemstraat 21 te benoemen tot kerkrentmeester. Eventuele bezwaren tegen deze benoeming kunnen tot en met maandag 29 januari 2018 schriftelijk worden ingediend bij de scriba’s: Jacob de Vries, Middelbuurt 52 Gerrit

Lees verder...

De ontdekking van Kerst

De Gereformeerde Jeugd Centrale presenteert: “De ontdekking van Kerst”. Op vrijdag 22 december komt het kerstevangelie weer op een bijzonder wijze tot leven in kerkelijk centrum De Poort, dit keer in spel, muziek en schaduwtheater! De bezoeker wordt meegenomen naar de velden van Efrata en staat tussen echte dieren, oog

Lees verder...