Ambtsdragers gezocht

Aan de gemeente wordt verzocht om per brief de kerkenraad attent te maken op namen van broeders die men geschikt acht voor het ambt van ouderling, jeugdouderling of diaken. Ondertekende brieven kunnen bezorgd worden bij de scriba’s: Jacob de Vries, Middelbuurt 52 Jan Visser, Willem Alexanderlaan 8

Lees verder...

WEEK VAN GEBED

WEEK VAN GEBED 2022! Van 17 t/m 21 januari 2022 vieren we de eeek van gebed voor eenheid van christenen. Samen met christenen over de hele wereld bidden we voor eenheid, wijk en wereld. De dagelijkse gebedsbijeenkomsten zijn een belangrijk terugkerend onderdeel van de jaarlijkse gebedsweek. Ook op Urk wordt

Lees verder...

Van de kerkenraad

Aan de gemeente wordt het volgende bekend gemaakt: In de vergadering van van afgelopen vrijdag 12 november 2021 heeft de brede kerkenraad m.b.t. het afschalen van het aantal kerkgangers per eredienst de volgende besluiten genomen, die aanstaande zondag 14 november 2021 in zullen gaan: Algemene maatregelen:De brede kerkenraad doet een

Lees verder...

Doop en trouw aanvragen

De zaterdagavondcommissie verzoekt gemeenteleden om vanaf heden weer fysiek langs te komen bij doop- en trouwaanvragen. Dit kan op zaterdagavond tussen 18:00 en 18:30 in de Poort. Voorbede en dankzegging kan nog wel per mail worden gestuurd.

Lees verder...

Aanmelden voor kerkdiensten

Het aanmelden voor de kerkdiensten kan steeds vanaf acht dagen tevoren om 18:00 uur. Voor de zondagse diensten is dat dus vanaf zaterdagavond een week tevoren. Voor diensten op ander dagen, is aanmelden dan vanaf een andere dag open. Gemeenteleden worden vriendelijk doch dringend verzocht zich éénmaal in de twee weken

Lees verder...
Petrakerk

Ook ds. Bos neemt het beroep aan

Opnieuw met grote dankbaarheid en blijdschap maakt de kerkenraad bekend, dat ook ds. M.A. Bos uit Daarlerveen het beroep naar onze gemeente heeft aangenomen. Ds. Bos zal predikant worden in sectie Centrum. Nadere bijzonderheden volgen later. Voor ds. Bos breekt nu een tijd aan van afscheid nemen, en de kerkenraad

Lees verder...