Onderweg naar Pasen dag 21.

Lees vandaag: Lukas 10: 25-37 De barmhartige Samaritaan toen hij hem zag, was hij met innerlijke ontferming bewogen. Lukas 10:33b HSV De barmhartige Samaritaan, voor iedereen is deze gelijkenis vrijwel bekend. Het is een duidelijke boodschap. Wat zo mooi is om te leren van Jezus is dat Hij de uitleg

Lees verder...

Onderweg naar Pasen dag 20!

Dag 20: De uitzending van de zeventig Lees vandaag: Lukas 10: 1-20 Lukas 10: 2a De oogst is wel groot, maar er zijn weinig arbeiders. Lukas 10: 3b Ga heen, zie, Ik zend u als lammeren te midden van de wolven Gisteren heb je kunnen lezen over Jezus volgen. Wat

Lees verder...

Onderweg naar Pasen dag 19!

Dag 19 Lukas 9: 57-62 Maar Jezus zei tegen hem: Volg Mij Mattheüs 8:22a HSV Best moeilijke tekst vandaag, en vraagt wel wat uitleg! Dus het is iets langer dan normaal, maar op zondag hebben we gelukkig tijd genoeg😉 (Dit stuk is geschreven aan de hand van een prediking van

Lees verder...

Onderweg naar Pasen dag 18!

Dag 18 Lukas 9: 28-36 De verheerlijking op de berg En er kwam een stem uit de wolk, die zei: Dit is Mijn geliefde Zoon, luister naar Hem! (Lukas 9: 35 HSV) Jezus was met Petrus, Johannes en Jakobus op een berg geklommen om te bidden. Toen Jezus aan het

Lees verder...

Onderweg naar Pasen dag 17!

Dag 17: Lukas 9: 18-27 De belijdenis van Petrus Hij zei tegen hen: Maar u, wie zegt u dat Ik ben? (Lukas 9:20a HSV) Wie zeg jij dat Jezus is? U bent de Christus, De Messias die door God is gestuurd. Volg Hem en je zult het Koninkrijk zien. Al

Lees verder...

Onderweg naar Pasen dag 16!

Lukas 9:10-17 De eerste wonderbare spijziging En toen Jezus uit het schip ging, zag Hij een grote menigte en was innerlijk met ontferming bewogen over hen, want zij waren als schapen die geen herder hebben; en Hij begon hun veel dingen te onderwijzen. (Markus 6:34 HSV) Jezus ziet de hulpeloosheid

Lees verder...

Onderweg naar Pasen dag 15!

Lukas 8: 40-56 Het dochtertje van Jaïrus & de bloedvloeiende vrouw Lukas 8:41 En zie, er kwam een man, van wie de naam Jaïrus was. Hij was een leidinggevende in de synagoge. Hij viel aan de voeten van Jezus en smeekte Hem naar zijn huis te komen. Jaïrus had een

Lees verder...