Onderweg naar Pasen dag 29!

Lees vandaag: Lukas 13:10-21 De liefde doet de naaste geen kwaad. Daarom is de liefde de vervulling van de wet.(Romeinen 13:10 HSV) Op de sabbat geneest Jezus een vrouw die al 18 jaar ziek is. Ze was gebonden door de maker van het kwaad ‘’de satan’’. Genezen is in de

Lees verder...

Onderweg naar Pasen dag 27!

Lees vandaag: Lukas 12: 22-34 Oproep om niet bezorgt te zijn Want waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn. (Lukas 12: 34) Als we terug denken aan de gelijkenis van de zaaier kunnen we de tekeningen van de harten weer voor ons zien. Het hart die volledig

Lees verder...

Onderweg naar Pasen dag 27!

De rijke dwaas Lees vandaag: Lukas 12 : 13-21 Kerntekst : vers 18 En hij zei: Dit zal ik doen: ik zal mijn schuren afbreken en grotere bouwen en ik zal daarin al mijn koren en al mijn goederen opslaan. Vandaag lezen we het bijbelgedeelte van Lucas 12. Over de

Lees verder...

Onderweg naar Pasen dag 26!

Lees vandaag: Lukas 12:1-12 Tekst: Wees dan niet bevreesd: u gaat veel musjes te boven! (Lukas 12: 7) Dit stukje is eigenlijk een vervolg op gisteren. De Farizeeën proberen Hem in de val te lokken. Ondertussen is er een menigte van vele duizenden mensen bij elkaar gekomen om naar Jezus

Lees verder...

Onderweg naar Pasen dag 25!

Lees vandaag: Lukas 11: 37-54 Onverstandigen! Heeft Hij Die het buitenste maakte, ook niet het binnenste gemaakt? Lukas 11:40 HSV Jezus corrigeert in dit stuk de schriftgeleerden en wetgeleerde op een radicale wijze. Het is een super interessant stuk om te lezen, maar ook heel confronterend. Waarin kun jij je

Lees verder...

Onderweg naar Pasen dag 24!

Lees vandaag: Lukas 11: 14-23 Jezus en Beëlzebul Lukas 11: 14 En Hij(Jezus) dreef een demon uit bij iemand, en deze kon niet spreken. En het gebeurde dat hij die niet kon spreken, toen de demon uitgevaren was, sprak. En de menigte verwonderde zich. In het Bijbelgedeelte van vandaag gaat

Lees verder...

Onderweg naar Pasen dag 23!

Lees vandaag: Lukas 11: 1-13 Het gebed des Heeren En Ik zeg u: Bid, en u zal gegeven worden; zoek, en u zult vinden; klop, en er zal voor u opengedaan worden. Want ieder die bidt, die ontvangt; wie zoekt, die vindt; en wie klopt, voor hem zal er opengedaan

Lees verder...

Onderweg naar Pasen dag 22!

Lees vandaag: Lucas 10 : 38-42 Jezus antwoordde en zei tegen haar: Martha, Martha, u bent bezorgd en maakt u druk over veel dingen. Slechts één ding is nodig. Maria heeft het goede deel uitgekozen, dat niet van haar zal worden afgenomen. Lukas 10:41‭-‬42 HSV Deze tekst gaat over Martha

Lees verder...

Onderweg naar Pasen dag 13!

We lezen vandaag Lukas 8: 4-15 Luisterlied De Zaaier Waar je mee moeten beginnen is het openslaan van je bijbel. Lees lukas 8: 4 -15 Het is zo fantastisch dat Jezus ons wil leren. Hij wil Gods Woord begrijpbaar voor ons maken en doet dit doormiddel van gelijkenissen. De gelijkenis van

Lees verder...

Onderweg naar Pasen dag 14!

Lezen: Lukas 8:26-39 Luisterlied: Hij is machtig! De Gardareense bezetene Vs 28: Toen hij Jezus zag, viel hij schreeuwend voor Hem neer en zei met Luide stem: Wat heb ik met U te maken, Jezus, Zoon van God de Allerhoogste? Ik bid dat U mij niet pijnigt! Het stukje hier

Lees verder...