Collecte voor Libië en Marokko

Op zondag 8 oktober, is de collecte bestemd voor het Werelddiaconaat. Uw Diaconie wil deze collecte bestemmen voor hulpverlening aan de slachtoffers van de aardbeving in Marokko en de overstromingen in Libië. Duizenden mensen zijn slachtoffer geworden van deze rampen.

Omdat de nood hoog is zal uw Diaconie vooruit lopend op de werelddiaconaat collecte alvast een voorschot overmaken middels Kerk in Aktie. Kerk in Aktie heeft in deze landen contacten met christelijke kerken die acties coördineren. Uw Diaconie beveelt deze collecte van harte bij u aan.

Print your tickets