Collecte Werelddiaconaat zondag 14 oktober

De opbrengst van de collecte voor het werelddiaconaat is dit jaar bestemd voor slachtoffers van de tsunami en aardbevingen op het Indonesische eiland Sulawesi.
Vorige week werd het eiland Sulawesi hard en onverwacht getroffen door tsunami en aardbevingen. Op dit moment zijn er al meer dan 2010 doden, tienduizenden gewonden en honderdduizenden getroffenen geteld. Verwacht wordt dat het aantal slachtoffers verder snel zal stijgen. Lokale christelijke hulporganisaties zijn met de steun van Kerk in Actie bezig met het verlenen van de eerste noodhulp. Op korte termijn is er verder behoefte aan tenten, dekens en medische hulp.
Uw gebed en financiële steun zijn hard nodig. Uw diaconie beveelt deze collecte dan ook van harte bij u aan.

Print your tickets