Beheer middelen en financiën

De (financiële) middelen hebben grote invloed op het gemeente-zijn. Het speelt een rol bij het benoemen van een predikant of kerkelijk werker, het organiseren van activiteiten, het samenwerken met andere gemeenten, het onderhouden van de gebouwen. De wijze waarop het geld wordt besteed zegt vaak meer over de gemeente dan allerlei beschouwingen.

Materiële en financiële voorwaarden voor leven en werken van gemeente

Kerkrentmeesters hebben als taak de materiële en financiële voorwaarden voor het leven en werken van de gemeente te scheppen en onderhouden, zo staat het omschreven in de Kerkorde: Ordinantie 11. Het gaat dan o.a. om:

 • het meewerken aan de totstandkoming van het beleidsplan, de begroting en de jaarrekening;
 • het zorg dragen voor de geldwerving;
 • het beschikbaar stellen van ruimten voor de eredienst en andere activiteiten van de gemeente;
 • het beheren van de roerende en onroerende zaken van de gemeente;
 • het beheren van de financiën van de gemeente;
 • het verzorgen van het personeelsbeleid en het fungeren als werkgever;
 • het bijhouden van de registers van de gemeente, het doopboek, het belijdenisboek en, indien aanwezig, het trouwboek;
 • het beheren van de archieven van de gemeente.

De taken zijn binnen het CvK verdeeld in 5 categorieën:

 • Secretariaat
 • Financiën
 • Gebouwen en contracten
 • Personeel en Organisatie
 • Ledenadministratie en geldwerving

Vragen en/of opmerkingen kunt u sturen naar: cvk@gku-pkn.nl