Vaste vrijwillige bijdrage

Download machtiging voor de vaste vrijwillige bijdrage

Periodieke giften

Steun uw kerk met een periodieke gift
Steunt u onze gemeente al met een kerkelijke bijdrage? Wist u dat u dan misschien meer kunt geven, zonder dat het u extra geld kost?

Uw giften aan de kerk zijn fiscaal aftrekbaar
Giften aan de kerk zijn aftrekbaar bij de aangifte van uw inkomstenbelasting. De Gereformeerde Kerk Urk (GKU) is door de overheid erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Hierdoor zijn ook uw giften aan de GKU aftrekbaar van de inkomstenbelasting. Hierbij geldt echter een drempel van 1% (minimaal € 60) en een maximum van 10% van uw verzamelinkomen. Dit verzamelinkomen vindt u onderaan uw aanslag inkomstenbelasting.

Geen drempel bij periodieke gift
Een periodieke gift is een gift waarbij u minimaal vijf jaar lang elk jaar eenzelfde bedrag schenkt aan de kerk. Dit bedrag mag u volledig aftrekken bij uw belastingaangifte: de drempel van 1% en het maximum van 10% vervallen. U krijgt zo meer geld terug van de belastingdienst. Afhankelijk van uw leeftijd en inkomsten kan uw voordeel oplopen tot 52%. Geeft u bijvoorbeeld de kerk een maandelijkse of jaarlijkse bijdrage, dan kunt u dit uitstekend doen in de vorm van een periodieke gift. En wanneer u uw belastingvoordeel ten goede laat komen aan de kerk, verhoogt u uw bijdrage zonder dat het u meer kost.

Tip
Neem ook uw collectebonnen op in uw periodieke gift.

Hoe werkt het?
U legt uw periodieke gift vast in een schriftelijke overeenkomst met het college van kerkrentmeesters. U kunt een overeenkomst opvragen bij J. Bos of downloaden via deze site. U vult de overeenkomst in tweevoud in en stuurt deze ondertekend op. Het college van kerkrentmeesters ondertekent ook en stuurt één exemplaar aan u terug. Vervolgens incasseert de kerk uw maandelijkse VVB.

Veelgestelde vragen
Kan ik de overeenkomst tussentijds beëindigen?
U gaat de overeenkomst aan voor een periode van minimaal vijf jaar, of voor onbepaalde tijd. Wanneer u of uw partner overlijdt, eindigt de overeenkomst. Verder hoeft u de verplichting tot betaling niet meer na te komen bij onvrijwillige werkloosheid, arbeidsongeschiktheid, persoonlijk faillissement of als u door omstandigheden in de regeling schuldsanering terecht bent gekomen. Het is wel van belang dat u dit meldt bij het college van kerkrentmeesters, zeker als u de periodieke gift betaalt via automatische incasso.

Mag ik betalingen die ik heb gedaan voordat ik de overeenkomst heb ondertekend, meerekenen als periodieke gift in hetzelfde kalenderjaar?
Nee, dat mag niet. Het overeengekomen jaarbedrag moet na het tekenen van de overeenkomst worden voldaan.

Kan ik de overeenkomst periodieke gift tussentijds wijzigen bij verhuizing naar een andere gemeente?
Nee, dat kan niet. U gaat de overeenkomst specifiek aan met onze gemeente.

Wat moet ik doen nadat ik de overeenkomst ondertekend heb terug ontvangen?
U moet de overeenkomst goed bewaren. De belastingdienst kan hierom vragen. Vervolgens maakt u de jaarlijkse bedragen over. Dat mag ook in (maandelijkse) termijnen. Om het u gemakkelijk te maken, adviseren wij u ons te machtigen voor een automatische incasso. Dit kunt u op de overeenkomst aangeven.

Meer weten?
Neem dan contact op met het college van kerkrentmeesters via cvk@gku-pkn.nl of 06-23533000 (Jan Bos)

Download overeenkomst periodieke gift