Column: Dankdag? Dankdag!

Dankdag? Dankdag!

Oud en nieuw, voor heel veel mensen een jaarlijks hoogtepunt, een heel belangrijk feest. Maar beseft u ook wel dat als de klok straks twaalf uur slaat, het zojuist op Urk dankdag is geweest? Dankdag, een dag in het jaar, speciaal, apart gezet om dankbaar stil te mogen staan. Bij alles wat we weer mochten ontvangen en om samen naar Gods huis te gaan. Om terug te kijken op wat het afgelopen jaar ons brengen mocht. Om te mogen beseffen, hoewel wij misschien wel eens verdwaalden, er iemand was die ons steeds zocht. Gods trouw richting ons weer mochten zien in ons leven. Hoewel wij het niet verdienden, alles maar dan ook alles aan ons werd gegeven. Beseft u zich dat wel, dat alles wat we hebben en wie wij zijn. Door Hem aan ons is gegeven, maakt u dat niet dankbaar maar vooral ook heel klein?

Dankbaar zijn, het lijkt gemakkelijker in tijden van rijkdom en goede oogst. Ja dankbaar zijn kan een enorme uitdaging zijn wanneer de nood is het hoogst…..

Veel om dankbaar voor te zijn ook in tijden van nood, is dat mogelijk Heer? Ook voor hen die het uitschreeuwen, ik zie het licht niet meer? Laten we hen dan ook vooral gedenken in ons gebed. Hoe moeilijk soms ook, dat ze mogen blijven zien dat Hij het is, die redt!

Ik weet niet wat het afgelopen jaar, het leven u heeft gegeven. Misschien waren er tijden van hoop en blijdschap, of was er veel zorg en verdriet in uw persoonlijk leven. Als het een moeilijk jaar was doordat er het afgelopen jaar bijvoorbeeld een lege plaats in uw leven is ontstaan. En u, met al uw kracht het heeft geprobeerd maar het haast onmogelijk lijkt om verder te gaan. Dan schieten gesproken of geschreven woorden zo vaak te kort en slaan de plank vaak mis. Dan bid ik maar stil en fluisterend, Heer wilt U het laten voelen wie hun redder en trooster is? Ik geloof en ik weet zeker, dat eens op de grote dag. Alles goed zal zijn, als Hij terug komen mag. Dan mag juist dit, ook nu al, vooral onze troost zijn in het leven. Dat de belofte van “het beste moet nog komen” ons is gegeven. En ook al leven wij dan nu misschien nog in de duisternis. Dit wel de belangrijkste reden voor onze dankbaarheid is…..

Sjoerd Bakker Jongerenpastor GKU.

Print your tickets