Column: Februari…

Februari……

De eerste maand van het nieuwe jaar is weer verstreken. En tijdens het terugkijken is maar weer eens gebleken. De goede voornemens die jij je eind december had voorgenomen. Zijn helaas weer niet gehaald en verbannen naar het rijk der dromen. Het kan je zo overvallen met je handen in het haar. Waarom lukt het mijzelf toch niet, het gaat weer net als ieder jaar. En plotseling komt het naar boven dat akelige gevoel van falen. Ik wilde meer stille tijd, meer Bijbel lezen, meer U, stoppen met die slechte gewoonte, die verslaving, die zonde….maar ik ben weer gaan dwalen. Dwalen over een wereld die vaak zo ver van U af staat. Ik probeer het wel maar dit is nu eenmaal hoe het gaat. God, waarom lukt het mij steeds zelf toch niet? Ik schaam mij diep als ik bedenk dat U dit alles ziet…

Mijn lieve kind, mag ik nu iets tegen jou zeggen? Ik wil jou graag iets over het leven uit gaan leggen! Wat goed, jij probeert het wel, maar doe je dit op eigen kracht? Weet dan dat er ook nog iets is zoals die andere macht! Deze macht heeft vele namen maar vooral “verleiding” is gemeen en brengt verdriet. Het zal je achtervolgen want stoppen kent het niet. Laat mij je helpen, maak mij een deel van jouw plan! Weet dat je samen met mij, bergen verzetten kan! Breng je goede voornemens in gebed bij mij. Ik zeg niet dat het gemakkelijk wordt, maar ik sta aan je zij! Zo wordt het een goed voornemen voor je leven. Een vaste plek in de strijd, een vast gegeven. En al is het met vallen en opstaan. Mijn hand rust op je schouder, Ik zal met je gaan! Ik ben met je alle dagen. Ja tot aan het einde van de wereld …… je hoeft het alleen maar te vragen!

Sjoerd Bakker Jongerenpastor GKU.

Print your tickets