Column: Jongeren aan het woord!

In beweging

Een week is zo voorbij; voor je het weet is het alweer de laatste dag van de werkweek. Vorig weekend stond in het teken van Pinksteren en ik heb het dit jaar niet alleen op Urk gevierd. Een bezoekje aan de Pinksterconferentie Opwekking stond zaterdagavond bij mijn moas op het programma. Met verder geen afspraken op mijn planning besloot ik toch op het laatste moment om mee te gaan. Ik was er nog nooit geweest, en ik wilde het toch eens beleven.

Voor mij was het een mooie ervaring, maar heel anders dan ik gewend ben. Gelukkig besefte ik daar al snel dat we er voor dezelfde God zijn en hetzelfde doel hebben: Hem eren. Toch overweldigend en ik bedenk me dat zoiets ook daarboven zal zijn.

De Pinksterdienst in De Schelp was weer een samenkomst als vanouds. De verkondiging van dominee Menkveld echoot de dagen die volgen nog na in mijn gedachten. Genoeg huiswerk hebben we meegekregen: na Pinksteren begint het pas! In beweging komen en vooral trouw zijn in ons persoonlijk geestelijk leven.

Het in beweging komen doet mij denken aan het vele werk dat gedaan wordt in onze gemeente. Het seizoen is voorbij, maar de voorbereidingen voor het winterwerk zijn ongetwijfeld al begonnen. Toch merk ik de laatste tijd de roep om vrijwilligers en wil ik niet onbenoemd laten dat er dus nog genoeg helpende handen nodig zijn.

Het trouw blijven in het persoonlijk geestelijk leven blijfteen uitdaging. Een week is zo voorbij begon ik deze column, en dat ondervind ik zelf ook weer. Het is de week van voorbereiding op het Heilig Avondmaal, en het vieren van dit sacrament komende zondag is al dichtbij.Ik wens iedereen van harte bezinning en beweging toe: van, voor en door de Heilige Geest!

Ruben Romkes (20)

Print your tickets