Column: Jongeren aan het woord!

Jongeren aan het woord!

De komende tijd schrijven verschillende jonge broeders en zusters over wat hen bezig houdt in het leven en over hun geloof…

Vandaag zijn Lydia de Vries (20) en Tanja Hagedoorn Weerstand (21) aan het woord.

Studeren in een andere stad, met andere mensen om je heen, verschillende geloven, normen en waarden. Mensen die vragen aan je stellen zoals; Wat geloof je nou precies? Waar is God dan? Geloof je omdat je op Urk woont? Zijn die Bijbelverhalen echt waar? Het klinkt als iets onwerkelijks voor mensen die geen idee hebben en hoe ga je hiermee om? Het kan soms best lastig zijn, we zijn bang om het foute antwoord te geven, of dat we juist niet uit onze woorden kunnen komen. Is dit dan een tegenslag in jouw geloofsleven? Maar een tegenslag zien wij als iets moois. God gebruikt tegenslagen om je dichter tot Hem te laten komen. Hij wil weten of je Hem blijft vertrouwen en God laat je hier niet alleen in, want kijk wat Hij heeft gedaan voor zoveel mensen in de Bijbel. En je mag al je vragen, struggles en waaroms vragen aan God. Ook deze vragen en oordelen van mensen kun je aanpakken, samen met God. Het uitspreken, kennen, geloven, ontmoeten van Zijn goedheid, het horen, zien en spreken over Zijn goedheid, jezelf herinneren aan Zijn goedheid is een vesting in ons leven.

In Psalm 77 staat dit mooi beschreven, hier willen wij een stukje van delen:

Psalm 77: 11-13

‘’Toen zei ik: Dit krenkt mij, maar de rechterhand van de Allerhoogste verandert. Ik zal de daden van de Heere gedenken, ja, ik zal denken aan Uw wonderen van oudsher. Ik zal al Uw werken overdenken en over Uw daden spreken.’’

Print your tickets