Column: Jongeren aan het woord!

Love AND GenerosityLiefde EN genade!

Sinds kort ben ik verhuisd naar Amsterdam. En degenen die net als ik regelmatig op station Amsterdam-Zuid of de ring A10 komen, hebben het ongetwijfeld ook al eens zien staan: het beeld voor de nieuwe rechtbank. De naam van dit beeld is Love or generosity, wat betekent ‘liefde of edelmoedigheid (=genade)’. Het kunstwerk is een mens die de poortwachter van de rechtbank is, geen statische beveiliger maar een zachtaardige poortwachter die je welkom heet. In een bukkende houding verwelkomt de persoon de mensen met een uitgestoken hand. In deze hand liggen een uil, een pijl en een eikel. De uil als symbool van de wijsheid, de pijl als symbool van de volharding en de eikel als symbool van bescherming.

En eigenlijk zie ik in dit geheel een mooie gelijkenis met de bekende tekst Joh. 3: 16: “Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven.’’ Daar waar God recht zal spreken als Hoogste Rechter heeft Hij tegelijkertijd Zijn Zoon naar de wereld gezonden om de weg voor ons vrij te maken. De in liefde gebukte Jezus wil ons welkom heten om Hem te volgen en in Hem te geloven, opdat wij niet verloren zullen gaan maar God ons vrij zal spreken en ons het Eeuwige Leven zal geven.

Om standvastig te zijn in het geloof biedt Jezus ons via het Woord het uiltje, de pijl en het eikeltje aan. De wijsheid, de volharding en de bescherming. Hij weet wat wij nodig hebben om Gods heerlijkheid in te gaan.

In dit geval niet liefde óf genade, maar liefde én genade!

Elloise Bakker.

Print your tickets