Column: Poort vrij houden svp…

Poort vrij houden svp…

Ergens in een dorpje in het zuiden van ons land. Kwam ik een klein bordje tegen, het was rond, overwegend wit en met een rode rand. Met zwarte letters stond er ‘Poort vrij houden svp’ op geschreven. Deze woorden kwamen bij mij binnen en zijn mij nog lang bij gebleven….

In gedachten dwaalde ik af naar afgelopen voorjaar, er kwam ineens een streep door alle kerkelijke activiteiten te staan. Ook nu aan het begin van het nieuwe seizoen is het nog zo onzeker hoe dit jaar zal vergaan. Verscherpte maatregelingen hebben inmiddels hun intrede al weer gedaan in ons land. Vele discussies ook rondom kerkzijn worden gehouden en het lijkt wel of je persé moet kiezen voor een bepaalde kant…

En nu kwam ik deze foto weer tegen op mijn mobiel, in mijn fotogalerij. En weer raakte deze afbeelding mij. De Poort als kerkelijk centrum van onze gemeente zou toch bezet moeten zijn in plaats van vrij? Het gebouw zou uit moeten puilen met altijd nog een plekje voor iemand, je bent hier van harte welkom, je kan er altijd nog wel bij! Een diep verlangen komt dan ook bij mij naar boven, om elkaar weer echt te ontmoeten als gemeente rondom Gods Woord. Waar we Hem de lof mogen toe zingen, samen de handen mogen vouwen in activiteit en dienst waar Zijn stem mag worden gehoord…..

En hoewel, op anderhalve meter, met of zonder mondkapje, zonder zingen en weer met een zeer beperkt aantal, het nu zo anders is dan hoe het ooit is geweest. Mogen we ons aangesproken voelen, een ieder die dit nu leest. Broeders en zusters hoe lastig het nu dan ook is, maar kerk zijn houdt niet op met bestaan. Als straks de deuren van het kerkgebouwen weer steeds verder dicht moeten gaan…

We kunnen discussiëren…. Onze meningen ventileren…. We zullen moeten roeien met de riemen die we hebben ook al worden we gelegd aan banden. Laten we de schouders er onder zetten en er met elkaar een prachtig seizoen van maken met gevouwen (ontsmette) handen. Als het loflied dan nu even niet meer klinken kan in de kerk. Laat ons leven dan het loflied zijn wat klinkt in onze huizen, door de straten, in de scholen en op ons werk.

En ook al gaat de Poort voor de erediensten nu dan weer gedeeltelijk dicht. De poort waar dit gebouw naar is vernoemd staat wijd open en laat zien een prachtig helder licht. Zijn werk heeft deze poort geopend voor een ieder die gelooft. Dat is wat er vanuit Gods Woord aan ons is beloofd.

Welke maatregelingen er dan ook nog zullen komen, of ik het er mee eens ben of niet en wat er ook wordt gezegd. Als ik getuig in de wereld van die Open Poort, sta ik volledig in mijn recht! O kerk sta op, laat ons de wereld in gaan om te getuigen van die vrije Poort en haar licht! Ook al kunnen er nog vele maatregelingen volgen die Poort krijgt geen mens meer dicht!

Sjoerd Bakker Jongerenpastor GKU.

Print your tickets