Crisispastoraat in de secties Centrum en NoordWest

Nu ds. Terpstra is vertrokken naar de Hervormde Gemeente te Bunschoten en ds. Tadema heeft aangegeven voorlopig niet beschikbaar te zijn voor werkzaamheden binnen onze gemeente, betekent dit, dat er weer twee secties vacant zijn en dat het crisispastoraat (ernstige ziekte en/of overlijden) van deze twee secties voor rekening zou komen van de predikanten die we nog hebben: ds. Van Zanden en ds. Kelemen.
Doordat er in deze tijd van de coronacrisis meer gemeenteleden ziek zouden kunnen worden en meer gemeenteleden zouden kunnen overlijden, zou hiermee ook de werkdruk op onze predikanten ook kunnen toenemen.
Het klein comité moderamen heeft gezocht naar pastorale ondersteuning en heeft daarom contact opgenomen met ds. L. Kramer uit Emmeloord.
Ds. Kramer is 67 jaar, emeritus predikant en oud Urker en kent daardoor veel Urker families.
Ds. Kramer heeft zich bereid verklaard om in ieder geval tot en met 20 juni 2020 het crisispastoraat in een van de beide secties op zich te nemen en daar zijn we heel dankbaar voor.
Het klein comité moderamen heeft met ds. Kramer de volgende afspraken gemaakt:
Ds. Kramer is per direct benoemd tot predikant voor het crisispastoraat in sectie Centrum, in eerste instantie tot en met 20 juni 2020.

De reden om voor sectie Centrum te kiezen is omdat als ds. Tadema op een gegeven moment aangeeft zijn werkzaamheden weer te kunnen hervatten, hij zo weer het crisispastoraat in sectie NoordWest op zich kan nemen.
Ds. Kramer wordt in voorkomende gevallen in sectie Centrum alleen benaderd door de coördinator (crisis) pastoraat vanuit sectie Centrum (br. Maarten Taal, 06-51445725) en niet rechtstreeks door de familie zelf.
Ds. Kramer behoudt het recht om bepaalde uitvaartdiensten niet te doen. Dit altijd in overleg.

Als er een overlijden plaatsvindt in sectie Oost, kan de familie rechtstreeks contact opnemen met ds. G. van Zanden en als er een overlijden plaatsvindt in sectie Zuid, kan de familie rechtstreeks contact opnemen met ds. A.C. Kelemen.

Als er een overlijden plaatsvindt in sectie NoordWest, kan de familie contact opnemen met de coördinator (crisis) pastoraat van sectie NoordWest (br. Riekelt Kramer MWzn, 06-30605607). Hij neemt dan contact op met een van de predikanten. De predikanten bepalen dan gezamenlijk (dus samen met ds. Kramer) op basis van beschikbaarheid, wie van hen de uitvaartdienst zal leiden.

Print your tickets