Cursus ontdekkend bijbellezen

Je kunt de bijbel op verschillende manieren lezen. Bij het persoonlijk lezen ga je waarschijnlijk meer associatief te werk (wat spreekt mij aan?). Bij veel onderwijs in de kerk wordt de bijbel deductief gebruikt. In veel preken en tijdens catechisaties worden bepaalde standpunten onderbouwd en vragen beantwoord. Een goede aanvulling hierop zou zijn om in de stille tijd of op de bijbelkring inductief/ontdekkend te werk te gaan. Ontdekkend bijbellezen is een manier om zonder vooropgezette bedoelingen een bijbelgedeelte te lezen en over na te denken of met elkaar over van gedachten te wisselen.

Binnenkort start de cursus ‘Ontdekkend bijbellezen’ onder leiding van oud-plaatsgenoot Age Romkes. Age is theoloog, toeruster en schrijver en was docent aan de academie Theologie van de Christelijke Hogeschool Ede. Hij geeft door het hele land cursussen en trainingen over de bijbel. In vier avonden maakt hij ons wegwijs in het ontdekkend bijbellezen en geeft hij handvatten om zelfstandig of in een groep de bijbel verder of opnieuw te ontdekken. Deze cursus is dus ook zeer geschikt om met je gespreksgroep of vereniging te volgen. Meer info vind je hier.

Print your tickets