Je kunt de bijbel op verschillende manieren lezen. Bij het persoonlijk lezen ga je waarschijnlijk meer associatief te werk (wat spreekt mij aan?). Bij veel onderwijs in de kerk wordt de bijbel deductief gebruikt. In veel preken en tijdens catechisaties worden bepaalde standpunten onderbouwd en vragen beantwoord. Een goede aanvulling hierop zou zijn om in de stille tijd of op de bijbelkring inductief/ontdekkend te werk te gaan. Ontdekkend bijbellezen is een manier om zonder vooropgezette bedoelingen een bijbelgedeelte te lezen en over na te denken of met elkaar over van gedachten te wisselen.

In 2020 is de cursus ‘Ontdekkend bijbellezen’ onder leiding van oud-plaatsgenoot Age Romkes en verzorgd door de GKU. Age is theoloog, toeruster en schrijver en was docent aan de academie Theologie van de Christelijke Hogeschool Ede. Hij geeft door het hele land cursussen en trainingen over de bijbel. In vier avonden maakte hij ons wegwijs in het ontdekkend bijbellezen en gaf hij handvatten om zelfstandig of in een groep de bijbel verder of opnieuw te ontdekken. Deze cursus is dus ook zeer geschikt om met je gespreksgroep of vereniging te volgen.

Thema’s:

– Wat is ontdekkend bijbellezen?

– Zeven aandachtspunten voor ontdekkend bijbellezen

– Ontdekkend bijbellezen met de kring

– Oefenkring

Materiaal: Bij deze cursus hoort het boekje Ontdekkend bijbellezen van Age Romkes. Elke avond zijn er hand-outs beschikbaar en natuurlijk mag de bijbel zelf niet ontbreken.

Kosten: de kosten voor de hele cursus inclusief boekje en hand-outs zijn ± 25 euro per persoon

We willen graag weer kijken naar de mogelijkheden voor een nieuwe cursus. Heeft u belangstelling of vragen hierover, neem dan contact op via onderwijs@gku-pkn.nl.

Bij voldoende aanmeldingen, nemen we contact met u op!