Je kunt de bijbel op verschillende manieren lezen. Bij het persoonlijk lezen ga je waarschijnlijk meer associatief te werk (wat spreekt mij aan?). Bij veel onderwijs in de kerk wordt de bijbel deductief gebruikt. In veel preken en tijdens catechisaties worden bepaalde standpunten onderbouwd en vragen beantwoord. Een goede aanvulling hierop zou zijn om in de stille tijd of op de bijbelkring inductief/ontdekkend te werk te gaan. Ontdekkend bijbellezen is een manier om zonder vooropgezette bedoelingen een bijbelgedeelte te lezen en over na te denken of met elkaar over van gedachten te wisselen.

Binnenkort start de cursus ‘Ontdekkend bijbellezen’ onder leiding van oud-plaatsgenoot Age Romkes. Age is theoloog, toeruster en schrijver en was docent aan de academie Theologie van de Christelijke Hogeschool Ede. Hij geeft door het hele land cursussen en trainingen over de bijbel. In vier avonden maakt hij ons wegwijs in het ontdekkend bijbellezen en geeft hij handvatten om zelfstandig of in een groep de bijbel verder of opnieuw te ontdekken. Deze cursus is dus ook zeer geschikt om met je gespreksgroep of vereniging te volgen. De avonden vinden plaats in De Poort en beginnen om 20:00 uur.

Avond 1: dinsdag 21 januari 2020 – Wat is ontdekkend bijbellezen?

Avond 2: dinsdag 4 februari 2020 – Zeven aandachtspunten voor ontdekkend bijbellezen

Avond 3 dinsdag 25 februari 2020 – Ontdekkend bijbellezen met de kring

Avond 4 dinsdag 10 maart 2020 – Oefenkring

Materiaal: Bij deze cursus hoort het boekje Ontdekkend bijbellezen van Age Romkes. Elke avond zijn er hand-outs beschikbaar en natuurlijk mag de bijbel zelf niet ontbreken.

Kosten: de kosten voor de hele cursus inclusief boekje en hand-outs zijn 25 euro per persoon

Opgeven voor deze cursus kan bij Lian van Dam, lianvandam@outlook.com, 06 29295132.