Onderweg naar Pasen dag 10!

Lees vandaag:  Lukas 7:1-10
De hoofdman in kapernaüm

Lukas 7: 9 Toen Jezus dit hoorde, verwonderde Hij Zich over hem, en Hij keerde Zich om en zei tegen de menigte die Hem volgde: Ik zeg u: Ik heb zelfs in Israël zo’n groot geloof niet gevonden.

In de tekst die we vandaag lezen gaat het over de oudsten en vrienden van een Romeinse hoofdman die naar Jezus komen om Hem te vragen of Hij de dienaar van hoofdman beter wil maken want hij is ernstig ziek. De oudsten vragen Jezus in zijn huis (van de hoofdman) te komen en de dienaar te genezen. Ze benoemen nog uitdrukkelijk zijn goede werken. Jezus ging mee, maar toen hij niet ver van het huis was kwamen er vrienden van de hoofdman naar Jezus toe. Ze zeiden namens de hoofdman: ‘ik kan U(Jezus) niet ontvangen omdat ik het niet waard ben dat U onder mijn dak komt’
Jezus antwoord is erg opmerkelijk, Jezus zegt dat Hij in Israël niet zo’n groot geloof gevonden had dan die van de Romeinse hoofdman.
Van een Romein nog wel!
Niet eens van een Jood of van een Israëliet!
Heb jij net zo’n groot geloof als die Romeinse man?

Hoe sta jij hierin? Denk jij net als de Romeinse man? Is Jezus niet welkom bij jou omdat je het volgens jou niet waard bent?

Gelukkig mag jij door dit verhaal maar ook door de vele uitspraken van Jezus weten dat jij een bezoek van Jezus wel waard bent. Jezus vindt jou zelfs zo de moeite waard dat Hij Zijn leven voor jou heeft geven! Jezus schenkt genezing door het kruis. Elke klap van de hamer sloeg stuk voor stuk jou zonden van jou af. Jij mag weten dat jij door de genade van Jezus tot de Hemelse Vader mag naderen.
Hij is de enige ware weg om tot Hem te komen, jij hoeft daar niets voor te doen. Het is pure genade. God heeft voor jou een plek als jij Zijn Zoon aanneemt als jou verlosser.

Heb jij Jezus aangenomen als jou verlosser? Zo niet, zoek Jezus veel, zoek Jezus vroeg want wie Jezus heeft die heeft genoeg.

klik hier om een lied te beluisteren passend bij de tekst van vandaag. 

Print your tickets