Onderweg naar Pasen dag 11!

We lezen vandaag Lukas 7: 18-35
Jezus over Johannes de Doper

Luisterlied

Johannes de Doper heeft van alle wonderen gehoord die Jezus doet nu hij aan zijn taak op aarde begonnen is.
Een knecht op afstand genezen.
Een dode jongen opgewekt.
Johannes twijfelt, is het dit nu? Hij stuurt zijn discipelen met de vraag bent U het echt? Jezus wordt niet boos, maar zegt; ‘kom en zie, blinden kunnen zien en lammen kunnen lopen’.
(Dit is voorspelt in Jesaja 35:4-6.)
Zeg dat maar tegen Johannes en de mensen om hem heen. Twijfel niet, het staat voorspelt in de Schrift/bijbel. Geloof met je verstand en met je hart. Ik ben het echt (Jesaja 61:1.)

Al slaat de twijfel soms toe Jezus is en blijft dezelfde, je redder! Is het leven soms moeilijk probeer dan Gods plan voor je leven te ontdekken in plaats van jou plan aan Hem op te dringen. Hij wil je als de Goede Herder leiden. Hij heeft het beste plan al voor jou uitgedacht. Wij kunnen nu meer over Jezus lezen dan Johannes de Doper. Johannes kwam met zijn twijfel bij Jezus. Hij vroeg het gewoon, zo mag jij ook bij Jezus komen. Vraag het Hem en luister naar Zijn Woord.

Print your tickets