Onderweg naar Pasen dag 12!

Lukas 7: 36-50

Luisterlied

De zalving bij Simon de farizeeër.

Het evangelie van lukas. Tot nu toe is het elke dag zo boeiend om te lezen. Elke dag wil Jezus ons weer iets nieuws leren. Ook vandaag lezen we weer over een bijzondere gebeurtenis. Een vrouw (die zondares was) ging het huis van de Farizeeën binnen. Ze waste zijn voeten met haar tranen en droogde ze met haar haar. Daarna zalfde ze de voeten van Jezus met een kostbare zalfolie.
De Farizeeër had een oordelende gedachte. Jezus wist dit en vertelde hem een gelijkenis. Lukas 7: 40-42

Jezus liet Simon zelf inzien dat zijn oordeel verkeerd was. Hij gaf tenslotte ook het goede antwoord.
Jezus antwoord simon:
Daarom zeg Ik u: Haar zonden zijn haar vergeven, al waren zij vele, want zij betoonde veel liefde; maar wie weinig vergeven wordt, die betoont weinig liefde. En Hij zeide tot haar: Uw zonden zijn u vergeven.

Dit is weer een gebeurtenis waar we zoveel van kunnen leren. De beoordeling van Simon. Hoe herkenbaar is dat? Hoe vaak oordelen wij niet, maar wij kennen het hart niet. Dan komen we terug bij dag 9 (splinter en de balk). Wees goed en hartelijk voor elkaar en vergeef elkaar.

Je zou bijna vergeten dat de vrouw het huis binnen gaat van een Farizeeër.
Zou jij het huis van de Farizeeën binnen gaan? De plek waar alle oordelen op je zijn gericht, waar jij niet thuis hoort, waar je niet welkom bent. Toch zet ze de stap omdat ze bij Jezus wil zijn. Staat jou iets in de weg om tot Hem te komen? Laat het gaan, Hij is het waard.

Print your tickets