Onderweg naar Pasen dag 7!

Lees vandaag: Lukas 6: 1-11

Aren plukken en genezing op Sabbat
▪︎En Hij zei tegen hen: De Zoon des mensen is Heere, óók van de sabbat.
Lukas 6:5 HSV
▪︎Maar Hij kende hun overwegingen
Lukas 6:8a HSV

De Almachtigheid van Jezus

Want de HEERE is groot en zeer te prijzen, Hij is ontzagwekkend boven alle goden. Psalm 96:4 HSV

De Zoon des mensen is Heere. Wat een krachtige uitspraak. Jezus kan het uitspreken want Hij is tergelijkertijd God. Dit gaat ons verstand te boven en dan zijn we nog niet eens bij vers 8 beland. Daar staat: maar Hij kende hun overwegingen. Jezus kent jou, door en door. Ook al ken jij Jezus misschien nog niet. Hij kent al jou gedachten en handelingen. Hij kent jou beter dan jij jezelf kent. Zo onwaarschijnlijk groot is Hij. Wij kunnen niet beseffen hoe groot God is.

Er heeft een keer iemand tegen mij gezegd: ik denk dat alle gelovigen een klein druppeltje kennen van de grootheid van God. Al die kleine druppeltjes bij elkaar vormen een enorme zee. Dat is al zo onwaarschijlijk groot, maar God is nog zoveel groter dan dat. En juist die God wil ons redden, wat een onbeschrijfelijk genade.

Bij de zin: De Almachtigheid van Jezus en bij de gedachte aan zijn onbeschrijfelijke genade moet ik denken aan een prachtig lied van Lauren daigle: love like this.
Het is een prachtige lied met een fantastische omschrijving dat we niet zonder Hem kunnen. Deze deel ik graag met jullie. Omdat de tekst Engels is heb ik er een vertaling onder gezet.

Songtekst love like this:

Als Ik een woestenij zou zijn.
Bent U het water
Als ik de winter zou zijn
Zou U het vuur zijn dat brandt
Als ik een lange nacht ben
Bent U de zonsopkomst
Als ik de woestijn ben
Bent U de rivier die door me heen kronkelt om mij te vinden

Wat heb ik gedaan om Uw liefde te verdienen?

Uw stem is een fluistering
Die de stilte doorbreekt
U zegt: er is een schat voor jou
Zoekt en je zult vinden
Je zoekt om Mij te vinden

Wat heb ik gedaan om Uw liefde te verdienen?
Ik kan niet verdienen wat U zo genadig aan ons geeft

Hallelujah

Wat heb ik gedaan om Uw liefde te verdienen?
Ik kan niet verdienen wat U zo genadig aan ons geeft

HET IS PURE GENADE

Klik hier om een lied te beluisteren passend bij de tekst van vandaag!

Print your tickets