Onderweg naar Pasen dag 8!

Lees vandaag:  Lukas 6:12-26

-Het gebeurde in die dagen dat Hij naar buiten ging, naar de berg, om te bidden; en Hij bleef heel de nacht in gebed tot God. Lukas 6: 12 HSV

Wat doet Jezus hier? Hij ging bidden! Hij zocht eerst de stilte op bij Zijn Vader voordat Hij een belangrijke keus maakte! De keus wie zijn 12 apostelen zouden worden.

Hoe zit dat met jou? Hoe maak jij je keuzes? Wie vraag jij om wijsheid? Je ouders, de mensen om je heen, je vrienden of ga je eerst in gebed en vraag je God om wijsheid?

Daarna kiest Jezus zijn discipelen uit. Jezus wist van tevoren wie Hem verraden zou! Maar ook Judas kiest Hij uit!
Is dat een foutje? Nee, Jezus maakt geen fouten. Jezus kiest mensen uit met zwakheden, wie Hem verraden, verloochenen, mensen zoals jij en ik.

Daarna komt een grote gemeenschap samen en velen worden genezen. Hij spreekt zijn discipelen toe! Hij noemt ze zalig!
(Wat betekend Zalig eigenlijk? Volgens de encyclopedie betekend het: “intens gelukkig” of het: “eeuwig deel, deelachtig”!)

Hij zegt: “Zalig zijn jullie, armen en hongerigen! Mensen wie nu huilen of die verstoten worden omwille van Mij!” Want deze mensen zullen hun loon ontvangen in de Hemel! Jezus geeft ook een waarschuwing! Pas op als je nu bezig bent met de dingen van de wereld, als dat je grootse prioriteit is in dit leven dan heb je je loon hier op aarde al ontvangen! Je bent soms zo druk bezig om het hier naar je zin te maken, aardse schatten te verzamelen, ons plekje in te nemen in deze maatschappij. Onthoudt we zijn hier op doorreis! Zoek dus niet de dingen van de wereld, maar zoek het koninkrijk van God en Zijn gerechtigheid. Kijk omhoog! Maak je keuzes samen met God! Hij wil jou leiden op heel je levensweg!

klik hier om een lied te beluisteren passend bij de tekst van vandaag! 

Print your tickets