De diaconie is een deel van de brede kerkenraad en bestaat uit alle diakenen. De diaconie heeft haar eigen specifieke diaconale taak en verantwoordelijkheid, waarvan zij uiteraard zeer beperkt verslag doet.

Het diaken zijn
De eerste diakenen komen we in de bijbel tegen in het boek Handelingen. De diaken in dit bijbelboek hield zich bezig met het inzamelen en verdelen van de gaven en met het eerlijk verdelen van de zogenaamde liefdemaaltijden. Hiermee wordt meteen het wezen van het diaconaat geschetst, namelijk dienend bezig zijn in de gemeente. Een diaken werkt dan ook in de gemeente , d.w.z. heeft oog voor de medemens met zijn eventuele noden. Dit houdt niet op bij de grenzen van de Gereformeerde Kerk van Urk. In tegenstelling tot vroeger is ons wereldbeeld veel en veel groter en zullen we dus als dit in ons vermogen ligt ook iets moeten doen aan de nood in de wereld. Daarbij verliezen we de nood in eigen gemeente niet uit het oog. Deze nood is echter niet altijd zo duidelijk waar te nemen. Hier kan de gemeente ons behulpzaam en ons van verborgen noden op de hoogte stellen. Ieder gemeentelid is dus feitelijk een diaken!

Taken
Behalve het inzamelen en verdelen van gaven, heeft de diaconie nog een aantal taken:

  • Het begeleiden van de bezoekdames
  • Het bezoeken van tehuizen
  • Beheer van de avondmaalsbekers en schalen
  • Vertegenwoordiging in diverse commissies
  • etc.

Organisatie van de diaconie
Ook de diakenen zijn verdeeld over de 4 secties. De secties doen om beurten dienst in beide kerken.
De diakenen zorgen ervoor dat het collecteren ordelijk verloopt, en regelen ook alle zaken die voor de avondmaalsdiensten nodig zijn.

Collectes Gereformeerde Kerk Urk
Het college van kerkrentmeesters stelt elk jaar een lijst op waarvoor gecollecteerd wordt, die door de kerkenraad goedgekeurd wordt.

Voorzitter: Fred Hoekstra
Secretaris: Meindert van den Berg, Postbus 162, 8320 AD  Urk
Penningmeester: Albert Romkes
Rekeningnummer: NL88RABO0346540089

Alle diakenen:


Fred Hoekstra

MEER INFO
Maarten Meun

MEER INFO