Doop en trouw aanvragen

De zaterdagavondcommissie verzoekt gemeenteleden om vanaf heden weer fysiek langs te komen bij doop- en trouwaanvragen.

Dit kan op zaterdagavond tussen 18:00 en 18:30 in de Poort. Voorbede en dankzegging kan nog wel per mail worden gestuurd.

Print your tickets