Doorwaai de gemeente…

”Doorwaai de gemeente”, was het thema van de gemeentedienst…

Wauw wat een enorm volle Schelp vanmorgen… Met Pinksteren is vaak het gebed in de kerk, dat de Heilige Geest, in ons en door ons werkzaam mag zijn… Jezus zelf heeft de helper beloofd en al aangekondigd, niet alleen voor toen maar ook voor nu. De Geest komt van God en is er dus ook voor ons… maar nu een belangrijke vraag… Wat doe jij hier mee? Ben jij als een vlieger die zweeft op de wind en zo komt daar waar de wind van de Geest je brengt of ben je meer als een windscherm die met alle moeite en kracht, de wind probeert tegen te houden?  Stel jezelf eens deze vraag! Laat het ons persoonlijk gebed zijn, als wens, als verlangen naar meer van de Geest! Dat het de Geest is die ons doorwaait en richting geeft aan ons leven. Dat het de Geest is die ons laat opstaan omdat we van Jezus houden…. sta eens even op als je Jezus lief hebt!

Jongerenpastor Sjoerd Bakker.

Print your tickets