Ds. T.C. Verhoef bedankt voor het beroep

De kerkenraad maakt met teleurstelling bekend dat ds. T.C. Verhoef uit Nijkerk heeft gemeend voor het het beroep van onze gemeente te moeten bedanken.

De hoor- en beroepingscommissie zal dus opnieuw op zoek moeten naar een derde predikant voor onze gemeente. De kerkenraad beveelt daarom het werk van de hoor- en beroepingscommissie aan in het gebed te gedenken.

Print your tickets