Evangelisatie­commissie

De voorbereidingen voor Zingen in de Zomer 2018 zijn inmiddels in volle gang. We zien ernaar uit om weer acht weken Zingen in de Zomer te beleven. Deze zomer zal in het teken staan van de kleuren van Gods trouw. Elke week van 11 juli t/m 29 augustus staat er een kleur van de regenboog centraal als teken van de liefde van God de Schepper.
De eerste week van juli verschijnt het Kruispunt, hierin wordt het thema toegelicht en is het hele zomerprogramma opgenomen. Elke werkdag is er tussen twee en drie uur een programma in het Kerkje aan de Zee. Elke woensdag zijn er verschillende bijeenkomsten in de Bethelkerk.
Voor al dit werk zijn we dringend op zoek naar nieuwe medewerkers. Er zijn ver­schillende werkzaamheden waar we u/jou voor nodig hebben. Neem even contact op met onderstaand mailadres of telefoon­nummer, en samen kijken we dan wat bij uw/jouw gaven en talenten past.

Zegen ons waar we in geloof voor leven.
Zegen ons waar we hoop en liefde geven.
Zegen om de ander tot zegen te zijn.
O God, zegen ons tot in eeuwigheid!

Vriendelijke groeten namens de gezamenlijke EC van de GKU en de HGU,

Agnita Bakker-Post 06-52650790
agnita@bakker.it

Print your tickets